Home » Beroepsverenigingen » Nederlandse Orde Van Belastingadviseurs Nob

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)


logo nob

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs. De NOB werd opgericht in 1954 en heeft momenteel 4800 leden. NOB-leden zijn gebonden aan strikte interne beroepsregels en aan een eigen tuchtrechtspraak. Ze dienen voor alles het belang van hun cliënten, voor wie ze - altijd binnen de wettelijke grenzen - een fiscaal zo gunstig mogelijk resultaat proberen te bereiken.

Doel
De NOB behartigt de belangen van haar leden, die - al dan niet in dienstbetrekking - werkzaam zijn als belastingadviseur. Vanuit deze doelstelling bevordert de NOB zowel de beoefening van het belastingrecht als een kwalitatief goede beroepsuitoefening.
Het (aspirant-)lidmaatschap staat open voor belastingadviseurs die:
-het beroep zelfstandig of in dienstbetrekking als hoofdberoep uitoefenen;
-zich hoofdzakelijk richten op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht - al dan niet in een internationale context; 
-met succes een universitaire opleiding op doctoraal- of masterniveau fiscaal recht of fiscale economie hebben gevolgd aan een Nederlandse universiteit.

Kijk hier voor meer informatie op de website van Beroepsvereniging van belastingadviseurs.


Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia