Home » Beroepsverenigingen » Federatie Van Belastingadviseurs Nfb

Federatie van Belastingadviseurs (NFB)


De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) is een beroepsvereniging vóór en van belastingadviseurs. Op dit moment zijn er rond de 3000 leden. De leden kunt u herkennen aan de beschermde titel FB (Federatie Belastingadviseur) achter hun naam.

Het lidmaatschap kan worden verworven door belastingadviseurs die te goeder naam en faam bekend staan en die niet werkzaam zijn op een wijze die strijdig is met het Reglement voor de Beroepsuitoefening van de NFB. Bovendien moet men de theoretische kennis (fiscale opleiding op universitair- of HBO-niveau) alsmede de praktische vaardigheden en recente praktijkervaring bezitten die nodig zijn om het beroep van Federatie Belastingadviseur naar behoren te kunnen uitoefenen.
De bestaande leden dienen te werken volgens het Reglement voor de Beroepsuitoefening en dienen hun kennis op peil te houden. Daartoe geldt er binnen de vereniging een verplichting tot het volgen van cursussen. Bovendien zijn alle leden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NFB.

Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs op de website, klik hier.

Register Belastingadviseurs grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs
Op 1 januari 2011 gaan het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) samen verder als de nieuwe beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB). Hierdoor ontstaat met ruim 7200 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs.Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia