Home » Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen


Belastingadviseur is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus zo noemen. Gelukkig zijn veel belastingadviseurs aangesloten bij een beroepsvereniging. Deze verenigingen stellen kwaliteitseisen aan hun leden en hebben regels vastgesteld, waar de leden zich aan moeten houden. 

Een belastingadviseur die zich niet heeft aangesloten bij een van deze organisaties hoeft niet per definitie slecht te zijn, maar de kwaliteit valt lastiger te beoordelen.

De beroepsverenigingen hebben als kernactiviteiten:
- opleiding
- kennisuitwisseling
- kwaliteitsbewaking
En streven naar beroepserkenning en belangenbehartiging bij de overheid. Per vereniging is vermeld welke eisen gesteld worden aan de leden.


Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia